skip to Main Content

Massop Hockey Sweden värnar din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd.

Här nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. Du kan klicka på den detaljerade informationen längre ner för att läsa mer om vad som gäller för dig som är kund och för dig som också är kundklubbsmedlem.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Massop Hockey Sweden, 771224-8819, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund eller också kundklubbsmedlem, se mer i den detaljerade informationen längre ner.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är kundklubbsmedlem är det viktigt att förstå att Massop Hockey Sweden t.ex. behandlar din köphistorik för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Du har vissa rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta Massop Hockey Sweden via info@massophockeysweden.se. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt, t.ex. om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna hävda din rätt i domstol.

Rätt till invändning

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot det. Du kan själv avregistrera dig från våra Nyhetsbrev via den länk som alltid finns längst ner i varje Nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss direkt för att avregistrera dig.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår Kundservice på info@massophockeysweden.se, eller 0705-08 48 81.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.massophockeysweden.se.

Vad gäller för användning av cookies?

Om du vill veta mer om användningen av cookies på vår webbplats kan du läsa mer i avsnittet säkerhet och sekretess. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.